Chandralop Shikshan Prasarak Mandal Aurangabad College of Engineering Gut No 52, Tuljapur Shivar, Harsul-Sawangi,Naygoan road, Aurangabad (M.S) 

 8411800091/ 8411800094

Gut No. 4, CIDCO Mahanagar, Opp MIDC-Waluj Water Treatment Plant, Pandharpur, Aurangabad, Maharashtra 431136

0240 255 8107