Panchakki Road, Begumpura, Nera Civil Hospital, Opposite Ghati, Aurangabad-Maharashtra - 431004

9561689998/ 7798601666/ 9970619513

Hedgewar Hospital, Jawahar Colony , Trimurti Chowk, Garkheda, Aurangabad-Maharashtra - 431009

8888889632/ 9860895132

Near Central Bus Stand, Jubli Park, Bhuewada Khadkeshwar, Ghatia Hospital, Civil Hospital, Aurangabad Ho, Aurangabad-Maharashtra - 431001

9922221181/9028888440/ 9960897375

Plot no.50, behind amarpreet hotel Shriniketan Colony , Jalna Road Aurangabad, Aurangabad-Maharashtra - 431001

9373478866

C/O Krishna Hospital ICU Plot No. 38, New Rokdiya Hanuman Colony Dudh Dairy Signal, Jalna Road Aurangabad, Aurangabad-Maharashtra - 431001

7719997444/  8275265657/ 9341102102

MGM Hospital, Jalna Road, Cidco N 6, Aurangabad-Maharashtra - 431003, Near Seven Hill 

9970778600/ 7276489542

Hi tech Adar hospital, samtanagar, near kranti chowk, Aurangabad HO, Aurangabad-Maharashtra - 431001

9527963296