B/H Hotel Guru, Khokadpura circle,near AMC parking,Paithan gate, Aurangabad

2333727/ 2401007 / 8007665252

Zed Photo House, Plot No.5, Shop No.5, N -2 , CIDCO, Aurangbad, Maharashtra 431003

093262 05210

"Meet Arcade",Shop No 1&2,Plot No 1,N-4,NS-3,New Hanuman Chowk,Cidco,Aurangabad

3298197/ 2443856