Ajmera Dental Clinic,Opp Shree Krishna Shah Hospital,Samarth Nagar, Aurangabad

2356424 / 8087134248/ 9890574449

N-6, plot no 12,19,near avishkar chowk,opp hanuman mandir,cidco,Aurangabad

6061222/ 2484333 / 2482797